Powrót na raty

Podzielenie powrotu do szkoły na kilka etapów pozwala obserwować rozwój sytuacji, wyciągać na bieżąco wnioski i elastycznie reagować. Ewentualny wzrost liczby zachorowań jest też mniejszy niż w przypadku powrotu wszystkich roczników.

Stosowane są różne priorytety:

  • wg wieku (w pierwszej kolejności wracają najczęściej najmłodsze roczniki, które nie mogą zostać same w domu; w ten sposób umożliwia się także powrót do pracy ich rodziców, np. Dania, Norwegia, Izrael)

  • wg poziomu edukacji (w pierwszej kolejności wracają klasy, które w danym roku mają egzaminy, testy albo które zmieniają formę nauki – w polskich warunkach to np. czwarta klasa, która kończy edukację wczesnoszkolną, a zaczyna naukę wg przedmiotów, np. Niemcy, Portugalia)

  • wg potrzeb specjalnych (np. dzieci wymagające rehabilitacji, dzieci z trudnych środowisk czy rodzin patologicznych, np. UK, Estonia)

Klasy, które nie wracają jako pierwsze, kontynuują naukę online.

Źródła:
How schools can reopen during the COVID-19 crisis
Izrael otworzył szkoły bez żadnego planu. I ma gigantyczne problemy z koronawirusem