Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorką danych osobowych jest Magda Garncarek, kontakt mailowy: otwieramyszkoly (at) gmail (kropka) com.

2. Podanie danych osobowych w formularzu zapisu na newsletter Otwieramy Szkoły stanowi zgodę na ich przetwarzanie, a także zgodę na przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Przetwarzane dane osobowe to: imię, adres email, miejscowość.

3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

– świadczenie usługi wysyłki newslettera;
– udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą linku ze strony https://otwieramyszkoly.pl/kontakt/ lub wiadomości przesłane na nasz adres e-mail

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczenia usługi newslettera jest Twoja zgoda. W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje wiadomości e-mail podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu z Tobą bieżącego kontaktu i udzieleniu odpowiedzi na Twoje wiadomości. 

4. Dane mogą być udostępnione podmiotom, z którymi współpracujemy i z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych. Są to np. dostawca hostingu, dostawca narzędzi do wysyłania newslettera. 

5. W związku z wykorzystywaniem przez nas określonych narzędzi elektronicznych niezbędnych do realizacji celów wymienionych w punkcie 3, dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do Stanów Zjednoczonych Ameryki). Dane takie przetwarzane są w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne w postaci standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

6. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści, żądania sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia swoich danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem.

7. Dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia woli ich usunięcia, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych wyżej. 

9. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, informacje możesz uzyskać pod adresem: otwieramyszkoly (at) gmail (kropka) com.