Informacje dla nauczycieli

Jeśli jesteś nauczycielem i szukasz pracy, oto namiary pomocne w szukaniu pracy w zawodzie w Polsce:

  1. fundacja Teach for Poland prowadzi otwarty nabór edukatorów ukraińskich i będzie pomagała w znalezieniu pracy w szkołach;
  2. wojewódzki bank ofert pracy dla nauczycieli (Warszawa i okolice) – w polu „słowo kluczowe” trzeba wpisać „ukraiński”;
  3. skontaktuj się z Materynką – istniejącą szkołą ukraińską w Warszawie. „Nasza” szkoła przy Postępu jest jednym z jej odddziałów. Możesz też wysłać mail bezpośrednio do szkoły. Koordynatorzy oddziału przy Postępu są na miejscu codziennie (poniedziałek – piątek) od 9 do 12, a w poniedziałki do 15. Adres: Postępu 18a, 3. piętro. Uwaga: w okresie wakacyjnym godziny obecności mogą ulec zmianie – najlepszy jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

[translated by google]

Jeśli

  1. Фонд «Teach for Poland» набирає українських освітян і допоможе знайти роботу в школах;
  2. провінційний банк пропозицій роботи для вчителів (Варшава та околиці) – у полі «ключове слово» введіть «українська»;
  3. Звертайтесь до Материнки – існуючої української школи у Варшаві. «Наша» школа в Postępu є одним із її підрозділів. Ви також можете надіслати електронний лист безпосередньо до школи. Координатори відділу в Postępu працюють щодня (понеділок – п’ятниця) з 9:00 до 12:00 та з понеділка до 15:00 за адресою: Postępu 18a, 3 поверх. Примітка: графік відвідування в період відпусток може змінитися – краще зв’язатися з нами по телефону або електронною поштою заздалегідь.