Kategoria: organizacja

Powrót na raty

Podzielenie powrotu do szkoły na kilka etapów pozwala obserwować rozwój sytuacji, wyciągać na bieżąco wnioski i elastycznie reagować. Ewentualny wzrost liczby zachorowań jest też mniejszy niż w przypadku powrotu…

Potrzebujemy pieniędzy

Nie da się bezkosztowo zabezpieczyć powrotu do szkół. Potrzebny jest dodatkowy budżet, m.in. na: wyposażenie szkół w środki do dezynfekcji; zabezpieczenie nauczycieli porządnymi maseczkami; testy w kierunku koronawirusa,…

Dezynfekcja w szkole

Bez względu na inne przyjęte rozwiązania, jeden sposób na Covid zawsze jest na pierwszym miejscu: dezynfekcja. Nowe procedury będą bardziej skuteczne, jeśli szkolne środowisko będzie tak zaprojektowane, żeby…

Nowy plan lekcji

Uczniowie przychodzą na raty – w ten sposób unikają nadmiernego zagęszczenia przy wejściu do szkoły, w szatni i na klatkach schodowych. Niektórzy wyznaczają okienka 20, 30-minutowe, inni –…

Cześć!

Szkoła ma wpływ na codzienne życie mniej więcej 15 milionów (słownie: piętnastu milionów) ludzi w naszym kraju. Potrzebujemy dzisiaj jasnych reguł, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Tymczasem panuje wielki…